VÄLKOMMEN TILL ÖBS ÅRSMÖTE!

Tisdag 26/5 kl 19.00 hålls ÖBS årsmöte i Café Nystanet vid bandyplanen. Medlem som avlagt medlemsavgift är röstberättigad. Ungdomar under 15år kan företrädas av förälder. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Förslag från medlem till styrelsen ska vara styrelsen tillhanda senast tisdag 15/5.
Välkomna/Styrelsen