Utmärkelser och ÖBS nya styrelse

Vid ÖBS årsmöte erhöll följande utmärkelser för säsongen 2014/2015:
– Årets damsenior Emma Johansson
– Årets herrsenior Martin Werner
– Årets damjunior Lisa Salomonsson
– Årets herrjunior Oliver Nilsson
– Årets flickspelare Amilia Zackrisson
– Årets pojkspelare Elias Andersson
– Årets ledare Anders Johansson
Vid årsmötet avtackades följande för sina mångåriga ledarinsatser i ÖBS:
Kajsa Sundell, Åke Möhring, Håkan Östlund, Per Wik, Jörgen Granqvist, Thomas Lilo och Gun-Britt Nilsson.
Efter årsmötets val ser styrelsen för verksamhetsåret 2015/2016 ut så här:
Ordförande      Mats Portinson herransvarig
Ledamot          Britta Ahlin
Ledamot          Jan-Erik Olsson sekreterare
Ledamot          Christer Johansson kassör
Ledamot          Mattias Myhr ungdomsansvarig
Ledamot          Peter Steltzer ungdomsansvarig
Suppleant        Marie Emmesjö damansvarig
Suppleant        Maria Forsberg