Föreningspolicy

Utgåva 8
Version 2010-11-30
Reviderat = kursiv stil

ÖBS Policydokument

Kapitel och sidlänkar
1.Verksamhetsidé
2.Seniorpolicy
3.Barn- och ungdomspolicy

4.Alkohol- och drogpolicy
5.Rese-, logi- och förplägnadspolicy
6.Försäljningspolicy
7.Miljöpolicy


1.      Verksamhetsidé

 • Klubben skall bedriva bandyverksamhet för hela familjen. Detta innefattar bred verksamhet för knatte, pojk, flick, junior samt dam- och herrseniorer. Vi vill att alla skall känna sig välkomna till klubben.
 • Klubben skall verka för att sprida bandyintresset i länet. Vi skall lyfta fram bandy som en del av den svenska folksjälen och som glädjekälla och inspiratör till utveckling för ungdomarna och familjen.
 • Klubben skall stödja alla ungdomar i sin utveckling inom bandyn oavsett talang, etnisk bakgrund, kön eller annat.
 • Vi skall verka för att skapa en öppen förening som bygger på omtanke och respekt för individen. Vi skall vara det självklara alternativet inom vintersport, särskilt gentemot andra mer kommersiellt inriktade sporter

 
2. Seniorpolicy

Föreningen erbjuder seniorspelare
 • Tillgång till kvalificerad tränare, träningstider på försäsong inomhus samt vid Odenvallen.
 • Spelar eller ledarutveckling i samarbete med Sv. Bandyförbundet.
 • Resor för matchande mot andra lag i seriesammanhang.
 • ÖBS står för ev. logikostnader vid bortamatcher och förtäring.
  (se separat policy, ÖBS resepolicy)
 • ÖBS tillhandahåller bollar, klubbor, matchställ och skridskoslipning.
 • Anmälningsavgift för seriespel till Sv. Bandyförbundet.
 • Spelarlicenser och försäkringar.
 • Klubbens varma omtanke och gemenskap.
 • Att ställa upp på de värderingar som klubben vill verka för.
 • Att som representant för klubben sälja och förstärka ÖBS varumärke.
 • Att ha hög närvaro vid lagets träningar och matcher
 • Att närvara minst tre gånger/säsong då klubben kallar för arbetsinsatser.
 • Att närvara minst en gång/säsong på något av ungdomslagens träningar eller ”kick off”.
Spelarnas ansvar

 3. Barn- och ungdomspolicy
Vad vill ÖBS ungdomssektion?

 • Vi ska aktivt  förmå barn och ungdomar att utöva fysisk aktivitet – i detta fall bandyn.
 • Alla skall ha möjlighet att utöva bandysporten på den nivå man själv vill. Föreningen skall visa förståelse och hänsyn till att barnen och ungdomarna kan ha flera andra aktiviteter som kan inskränka på deltagandet i bandyn.
 • Vi skall visa förståelse och hänsyn till att skolarbetet går i första hand.
 • Vi vill få alla våra ungdomar att spela bandy så länge som de tycker att det är roligt.
 • Vi skall genom ett ungdomsråd två gånger per säsong ge barnen och ungdomarna möjlighet till delaktighet och medinflytande i föreningen.
 • Ledare och tränare skall vara utbildade och fortlöpande genomgå kompetensutveckling i syfte att vara goda föredömen och kunna erbjuda kvalitativ  bandyträning.
 • Vi skall aktivt verka för att rekrytera ungdomar, som slutar att spela aktivt, till nya ledare i föreningen.

Varför tycker vi att det är viktigt?

 • För att barnen och ungdomarna ska ges gott om tid för att utvecklas både socialt i gruppen liksom deras personliga färdighet i bandy.
 • För att barnen och ungdomarna skall ha goda föredömen i sina ledare.

Hur skall vi gå tillväga?

 • Kamratandan skall främjas, för att barn och ungdomar skall känna sig trygga i laget. Samtidigt ska spelarens utveckling sättas i centrum.
 • I barnbandyn, 6-12 år, låter vi barnen leka och lära sig bandy. Vid träningar och matcher är det viktigt att låta alla spela lika mycket och att få prova olika roller i laget.
 • Tyngdpunkten på träningen för de yngre åldrarna skall ligga på utvecklingen av skridskoåkningsfärdigheten.
 • Bandyskolan (som främst vänder sig till sjuåringar) och nybörjarlag tränar en-två gånger i veckan, övriga äldre barn två gånger i veckan.
 • När ett lag har flera träningstillfällen i veckan skall ett av dem vara av ”drop-in” karaktär. Det vill säga ett ”frivilligt pass” både för medlemmar och barn som vill prova på.
 • Matchen ska vara ett stimulerande inslag i utbildningen och match- resultatet  skall vara av underordnad betydelse. Ledarnas och föräldrarnas resultatfixering skall tonas ned.
 • Åttaåringar matchar främst genom internmatcher inom det egna laget, gärna i form av en final för månadens träning. Vid något tillfälle under säsongen kan de följa med något annat ÖBS-lag för att möta deras motståndares åttaåringar.
 • Nio till tioåringar matchar främst genom strömatcher mot lag inom länet eller i närliggande län, utan krav på resultatredovisning.
 • Elva till tolvåringar matchar genom deltagande i specialdistriktsförbundens gemensamt organiserade serier/poolspel.
Barnbandy upp till tolv år

 Ungdomsbandy 13 till 17 år

 • I ungdomsbandyn, 13-17 år, erbjuds mer kvalitativ träning och stimulerande matcher. Tävlings- och konkurrensmomentet blir efterhand mer framträdande.
 • I match- och träningsverksamheten ska spelaren ha möjlighet att spela med äldre eller yngre spelare, beroende på var man befinner sig i sin utveckling.
 • När ett lag har flera träningstillfällen i veckan skall ett av dem vara av ”drop-in” karaktär. Det vill säga ett ”frivilligt pass” både för medlemmar och ungdomar som vill prova på.
 • För de äldre ungdomarna kommer laguttagningarna innebära olika mycket speltid – beroende på var den enskilde står i sin utveckling eller form för tillfället.
 • Ungdomar skall stimuleras till att vara biträdande tränare för de yngre barnbandylagen/bandyskolan, så att deras intresse väcks för att senare bli kvar som ledare inom föreningen.
 • Inom ramen för talangutveckling anmäler ÖBS fyra till fem 14-åriga spelare till elitläger F15/P15. Spelare betalar 500 kr och föreningen resterande del. Av fjolårets Elitlägerdeltagare  anmäler ÖBS en till två spelare till Elitläger F16/P16 varvid föreningen helt står för kostnaderna.
 • Ledare är alla vuxna i ledande positioner; tränare, lagledare, materialansvariga, styrelsemedlemmar.
 • En ledare är en förebild och inspiratör, en person som påverkar barn och ungdomars värderingar respektive attityder. Ledaren är en del i samhället som uppfostrar och vägleder barn och ungdomar.
 • Ledare har ansvar för att barnen och ungdomarna informeras om sina ansvarspunkter och att de så långt möjligt lever upp till dem.
 • Ledare har ansvaret för att informera föräldrar om föreningens policy, samt att få föräldrarna engagerade i största möjliga mån.
 • Alla nya ledare ska genom föreningens försorg introduceras och utbildas i föreningens policy, samt få grundläggande kunskaper om ungdomsverksamhet/ -ledarskap.
 • Ledare ska också erbjudas tips om träning , coachning, praktiska ting omkring laget, genom andra ledare och/eller ledarkurser.
Ledarnas ansvar
 • Ledare är alla vuxna i ledande positioner; tränare, lagledare, materialansvariga, styrelsemedlemmar.
 • En ledare är en förebild och inspiratör, en person som påverkar barn och ungdomars värderingar respektive attityder. Ledaren är en del i samhället som uppfostrar och vägleder barn och ungdomar.
 • Ledare har ansvar för att barnen och ungdomarna informeras om sina ansvarspunkter och att de så långt möjligt lever upp till dem.
 • Ledare har ansvaret för att informera föräldrar om föreningens policy, samt att få föräldrarna engagerade i största möjliga mån.
 • Alla nya ledare ska genom föreningens försorg introduceras och utbildas i föreningens policy, samt få grundläggande kunskaper om ungdomsverksamhet/ -ledarskap.
 • Ledare ska också erbjudas tips om träning , coachning, praktiska ting omkring laget, genom andra ledare och/eller ledarkurser.

Barnens och ungdomarnas ansvar
Vi, barn- och ungdomar, ställer upp på att;

 • vi skall vara bra kompisar,
 • vi lyssnar när någon pratar,
 • vi följer bandyns regler,
 • vi respekterar domarens beslut,
 • vi spelar juste spel,
 • vi hejar på och stöttar vårt eget lag och hånar inte motståndarna,
 • vi hälsar på varandra inför matchen,
 • vi tackar motståndare och domare efter matchen,
 • vi också har god stil på och utanför planen.

Föräldrarnas ansvar
Det är viktigt att du som förälder tänker på;

 • Att inte ge styrningar till barnen, utan låt dom utvecklas/inse saker på egen hand,
 • Att ge beröm istället för att vara felsökare. Beröm ger barn och ungdomar självförtroende,
 • Att stödja ditt och andras barn i med- och motgång,
 • Att aldrig tala illa om tränaren eller domaren,
 • Att besöka både träningar och matcher,
 • Att barnen äter tillräckligt med mat före och efter träningar/matcher,
 • Att även du representerar föreningen.

 
4. Alkohol- och drogpolicy

Syfte
 • Ge våra idrottande barn och ungdomar bästa möjliga förutsättning för att umgås i en trygg och hälsofrämjande miljö.
 • Säkerställa att våra träningstillfällen, matchtillfällen eller andra samlingar där barn- och ungdomar deltar, är fria från alkohol, droger, tobak eller snus.
 • Öka kunskaperna hos hos våra ledare hur man hos barn och ungdomar upptäcker problem med alkohol, droger, tobak eller snus.
 • Ungdomar som deltar i våra tränings- och matchtillfällen ska upplysas om policyn och därigenom förbinda sig att inte använda alkohol, droger, tobak eller snus i anslutning till eller under dessa tillfällen.
 • Våra seniorlag representerar föreningen och dess policy vid resor varvid strikt alkoholförbud gäller under dessa.
 • Om Du som Ungdom bryter mot denna policy kommer dina föräldrar att kontaktas. Du avskiljs omedelbart från den pågående tränings- eller matchverksamheten.  Beslut om vad som sedan skall ske fattas gemensamt av ansvarig för ungdomssektion och ditt lags ledare.
 • Du som ledare måste tänka dig för om du nyttjar alkohol, tobak eller snus. Du avstår naturligtvis från alkohol  vid tränings- och matchtillfällen  eller andra sammankomster då du har ansvar för dina ungdomar.
 • Om Du som Ledare ej följer dessa anvisningar kommer samtal att genomföras av styrelsen med Dig som inte följer våra regler. Därefter utarbetar styrelsen en individuell handlingsplan. Vid missbruk av droger kommer polis att kontaktas.
Handlingsregler

 
5. Rese-, logi- och förtäringspolicy
Föreningen har av trafiksäkerhetsskäl som policy att resor skall ske med stor buss eller tåg.

 • Buss skall vara utrustad med bälte på samtliga platser och ha bältespåminnare 
 • Bälten ska användas av samtliga passagerare och föraren.
 • Bussen ska vara godkänd enligt bilbesiktning och ha minst 3 mm mönsterdjup på däcken.
 • Bussförare skall respektera hastighetsbegränsningar, anpassa fart till väglag och följa bestämmelser för körtider och vilotider.
 •  Bussförare skall ha minst 24 månaders erfarenhet av busskörning.

Om minibussar måste användas skall

 • Dess förare respektera hastighetsbegränsningar, anpassa fart till väglag och följa bestämmelser för körtider och vilotider samt ha god erfarenhet av att framföra denna typ av fordon.
 • Föraren får inte ha druckit alkohol 24 h före avfärd.
 • Busstypen ska ha fått minst 4 stjärnor i EuroNCAPs tester. Bussen ska ha minst 3 mm mönsterdjup på sommardcäk och minst 4 mm på vinterdäck.

Eftersom denna policy genererar stora omkostnader för föreningen uttages av ungdomslag en ersättning per barn/familj.

Seniorlag
 • Resa sker med storbuss, om möjligt samordnas denna med ungdomslagsmatcher. Anhörig eller motsvarande kan i mån av plats medfölja till en kostnad av 100 kr per person.
 • För seniorlagens spelare och ledare betalar föreningen vid bortamatch boende upp till en nivå av 200 kr per person/natt, frukost och lunch/middag till en nivå motsvarande dagens rätt.
 • Resor med storbuss för barn och ungdomar mellan 11 och 17 år skall i största möjliga mån samordnas med andra ÖBS-ungdomslag.
 • Medlemsfamilj betalar 100 kr oavsett antal resande egna barn. Förälder kan i mån av plats kostnadsfritt följa med. Ledare i deltagande lag och oavsett antal resande egna barn betalar 50 kr för sina barn.
 • För resor med föräldrars bilar  betalar föreningen bilersättning motsvarande aktuellt drivmedelspris per liter och och mil för upp till fem bilar per lag.
 • För ungdomslag som pga serieplanläggningen tvingas till övernattning vid bortamatch, betalar föreningen ett logibidrag för boende i stuga, vandrarhem eller motsvarande. Kostnaden skall godkännas i förväg.

Barn- och ungdomslag

 
6.  Försäljningspolicy

 • För produkter, t.ex underkläder och julkalendrar, som säljs inom lagen delas vinsten lika mellan föreningen och laget.
 • Försäljningsvinsten ackumuleras i en lagkassa hos kassören. Större uttag ur lagkassa ska godkännas i förväg.
 • Kassan delas solidariskt lika inom laget oavsett hur mycket den enskilde bidragit med.
 • Om enskild slutar i föreningen eller byter lag i föreningen stannar dennes ”andel” kvar i lagkassan.
 • Om laget till sin huvuddel övergår i annat lag medföljer lagkassan till nya laget.
 • Om laget upphör utan att uppgå i annat lag övergår lagkassan till föreningskassan att disponeras fritt.
 • Områden/syften som laget får använda lagkassan till:
  – Minska egenkostnad för boende & mat vid bortamatcher, cuper, läger
  – Minska egenkostnad vid inköp till hela laget av exv overaller,strumpor
  – Inköp av gemensam utrustning till laget som föreningen ej erbjuder
  – Kick-off, lagavslutningar eller liknande aktiviteter för gruppen/laget.

 7.      Miljöpolicy
Östersunds Bandysällskap vill bidra till en hållbar utveckling och tillväxt.
Mycket av vår dagliga beteende kan direkt kopplas till miljöfrågorna och vi vill därför öka förmågan att se sambandet mellan vad vi gör och dess påverkan på miljön.
Inom bandyn försöker vi få alla att träna och äta rätt och därmed också bidra till en ökad miljömedvetenhet.
 Våra miljömål uppnår vi genom att :

 • Ta hänsyn till miljön i samband med våra aktiviteter, inköp etc. Detta innebär att vi ställer miljömässiga krav på våra samarbetspartners och vid inköp av material.
 • Bidra till en ökad medvetenhet kring miljöfrågor genom att vara med och bidra till en bättre miljö. Detta kan ske genom att städa vägar i samarbete med vägverket, våra cykelbytardagar i samarbete med bland andra cykelfrämjandet
 • Resa så mijövänligt som möjligt i samband med matcher, träningsläger och andra aktivteter. Detta innebär samåkning med buss eller andra färdmedel. Detta innebär också att påverka förbundets planering av serier så att det inte innebär onödigt resande.