Styrelsen

Verksamhetsåret 2023-2024

Ordförande: Clas Nilsen
Sekreterare: Mattias Myhr
Ledamot & Kassör: Christer Johansson
Ledamot: Erika Johansson
Ledamot: Peter Stelzer
Suppleant: Reidar Bring
Suppleant: Håkan Molin
Revisor: Kalle Edlund
Revisorssuppleant: Mats Portinson
Valberedning: Clas Nilsen, Jan-Örjan Holmbom

Kontakta styrelsen: styrelsen@ostersundbandy.se