VÄLKOMMEN TILL ÖBS ÅRSMÖTE!

Tisdag 26/5 kl 19.00 hålls ÖBS årsmöte i Café Nystanet vid bandyplanen. Medlem som avlagt medlemsavgift är röstberättigad. Ungdomar under 15år kan företrädas av förälder. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Förslag från medlem till styrelsen ska vara styrelsen tillhanda senast tisdag 15/5. Välkomna/Styrelsen

ÖBS Cykelmarknad 25-26 april!

Köp eller sälj din begagnade cýkel på ÖBS populära cykelmarknad! Fredag 24/4 inlämning för försäljning 18.00-20.00 Lördag 25/4 inlämning för försäljning 09.30-11.00, försäljning 12.00-14.00 Söndag 26/4 inlämning för försäljning 09.30-11.00, försäljning 12.00-14.00 Inlämningsavgift 20kr/cykel, 15% provision som går till ÖBS Ungdom Välkomna! Vid frågor ring 070-3245011