TILLRÄTTALÄGGANDE MED AVSEENDE PÅ ÖP-ARTIKEL

Med anledning av den kritik från bandyn som framställs i ÖP-artikel daterad 131016 avseende försening av bandyplanen ingående i Östersund Arena, vill undertecknad genom ÖBS hemsida komma med ett tillrättaläggande. 
– ÖP-reportern angav inte att telefonsamtalet skulle resultera i en artikel
– Reportern har lagt till uttalanden och formulerat sig så att artikeln framställer kritik mot projektet.
ÖBS och undertecknad har full förståelse för att förseningar kan uppstå i en komplex byggprocess och ser med förväntan fram emot kommande ispremiär.
Mats Portinson
Ordförande ÖBS