ÖBS Ungdomsråd

ÖBS ungdomsråd har haft sitt allra första möte. I ungdomsrådet representeras tre av våra ungdomslag genom ett gäng engagerade ungdomar i åldrarna mellan 9-15 år. 

Mötet genomfördes på restaurang Gusto där vi åt god mat och diskuterade ÖBS ungdomsverksamhet, syfte och verksamhetsplan för ungdomsrådet. Detta var möjligt tack vare RF SISUs bidrag till vårt arbete med ungdomsrådet.

Uppstarten till ungdomsrådet grundar sig i att vi kan bli bättre på att värna om ungdomarnas tankar och åsikter i föreningen. Barnkonventionen blev lag för några år sedan och utifrån den behöver vi låta ungdomar komma till tals i beslut som vi fattar som berör just dem. 

Syftet med ungdomsrådet är: 

Göra ungdomarna mer delaktiga i föreningsarbetet, utöka föreningsdemokratin och låta ungdomarna komma till tals i beslut som berör dem. 

Skapa en intern kommunikationsväg för ungdomarna i föreningen där de kan föra fram sina åsikter.

Vi hoppas att detta ska göra föreningen mer attraktiv för våra ungdomar så att man stannar kvar i ÖBS och spelar bandy under många år framöver. 

/Ungdomsrådet i ÖBS, genom ungdomsansvarig Anna-Sara Carlsson