Jullovsbandy

Välkommen på jullovsbandy
27,28 och 29 december mellan 11:00-14:00
Alla är välkomna, oavsett ålder!
Vi kör lite övningar, fikar och spelar match.
Medtag eget fikajullovsbandy