Info från årsmötet 2019

I söndags hade ÖBS årsmöte och det fanns mycket att glädjas över. Föreningen har växt rejält och man gjorde det bästa ekonomiska resultatet på många år. Årsmötet beslutade om revidering av stadgarna, det handlar mest om ändring av formalia. Styrelsen består av samma personer som under förra verksamhetsåret. De som valdes om var:
Ordförande, Pontus Magnusson, omval 1 år
Ledamot, Martin Werner, omval 2 år
Ledamot, Emilia Westh, omval 2 år
Ledamot, Christer Johansson, omval 2 år
Suppleant, Peder Ödmark, omval 1 år
Bifogat finns årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse samt de reviderade stadgarna.
Ett bra år för ÖBS och vi hoppas att kurvan fortsätter pekar uppåt flera år framöver.
Årsmötesprotokoll
ÖBS Stadgar reviderade maj 2019
Verksamhetsberättelse 2018/2019