Bandygalan framflyttad

På grund av det rådande läget kring covid-19 har ÖBS tagit beslutet att flytta fram Bandygalan.

När läget ser bättre ut planerar vi in Bandygalan ett par veckor i förväg. ÖBS följer utvecklingen och har för avsikt att genomföra galan så fort som möjligt.

Det finns inga restriktioner mot att genomföra evenemanget men på grund av oro och risk för smittspridning väljer vi att ligga steget före och skjuter upp galan.

ÖBS kontaktade hälsoexpert Janne Holmbom som precis klivit av ett 10-timmarspass med provtagning på infektionsmottagning på Östersunds sjukhus. Sjuksköterskan Holmbom avrådde oss att genomföra galan på det tänkta datumet, men tror att det lugnat ner sig redan inom närmsta månaden.

Info om betald biljett: För att minska administrationen önskar ÖBS att Du som köpt biljett har den innestående tills att evenemanget genomförs (om du inte kan delta på det nya datumet återbetalar vi biljetten).

Frågor: info@ostersundbandy.se

Janne Holmbom på infektionsmottagningen i coronatider.