SNABBRESUMÉ FRÅN ÅRSMÖTENA

Tisdagen 21/5 gick ÖBS årsmöte av stapeln och några nya namn valdes in och styrelsen för 2013-2014 ser ut så här:
Ordförande Mats Portinson (omval)
Sekreterare Jan-Erik Olsson (omval)
Kassör Håkan Östlund
Damansvarig Kajsa Sundell (omval)
Ungdomsansvarig Mattias Myhr
Bitr ungdomsansvarig Maria Forsberg (nyval)
Utbildningsansvarig Åke Möhring
Suppleant Britta Ahlin (nyval)
Kajsa Fernström, Ylva Hadarsdotter och Mona Jonsson avtackades efter sina uppdrag i ÖBS och J/H BF styrelser.
Glädjande så uppvisade ÖBS ett bra ekonomiskt resultat och visade sig ha vänt fjolårets underskott på 70 000 kr till ett överskott på 76 000 kr.
Verksamhetsplanen för 2013-2014 antogs och kommande säsong ser spännande ut med avflyttning från Odenvallen och inflyttning på nya arenan, invigning av nya arenan, 40-årsjubileum och satsning på Bandyskolan och ett Norrlandsflickläger med mera.
Kvällen avslutades med årsmöte för J/H BF där man tog det stadgeenliga andra årsmötesbeslutet om förbundets avveckling 2013-04-30. Från 2013-05-01 tillhör alla föreningar i Norrland det nya stordistriktet Svenska Bandyförbundet Distrikt Nord.
I det nya stordistriktet är Jämtland väl representerade genom Mats Portinson vice ordförande, Jan-Erik Olsson ordförande i tävlingskommittén och Mattias Myhr resp Åke Möhring representerar i utvecklingskommittén som handhar ungdoms- och utbildningsfrågor.