INBJUDAN ÖBS ÅRSMÖTE

Tisdagen den 21/5 kl 19.00 går ÖBS årsmöte av stapeln.
Eventuella motioner ska vara styelsen tillhanda senast fredag 130517.
Varmt välkomna!!
Program i stort
ÖBS utmärkelser säsongen 2012/2013
Avtackning ledare
Smörgåstårta och kaffe
Verksamhetsberättelse och ekonomiredovisning 2012-2013
Styrelseval
Verksamhetsplan 2013-2014