NÅR FÅR VI IS PÅ NYA ARENAN?

Tyvärr får vi ingen information från projektledningen för nya arenan om vad som händer för vår nya bandyarena. Då blir det svårt för oss att planera vår verksamhet och vi har tvingats göra gissningar om när vi kan börja träna som sedan inte stämmer. Starten för isproduktion har fördröjts pga av kylanläggningen inte fungerat som den ska men det ska tydligen nu vara åtgärdat. Vår andrahandsinformation pekar på att man under vecka 46 startar upp isproduktionen vilket i så fall skulle innebär att vi KANSkE kan börja träna enligt vårt schema söndag 17/11. I så fall börjar vår skridskoskola “Skridskokul” måndag 18/11.
Mats Portinson/Ordförande