Välkommen till årsmöte

Välkommen till ÖBS årsmöte måndag 4/6 kl 19.00 i Café Nystanet vid bandyplanen.
På dagordningen står sedvanlig årsmötesagenda samt utmärkelser till spelare och ledare.

Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet.