Sparbanksstiftelsen stöttar ÖBS

En härlig fredagsnyhet. Sparbanksstiftelsen har i år beviljat ett bidrag till ÖBS för vårat arbete med barn- och ungdomsbandyn samt för våra satsningar inom dam- och flickbandyn. Stiftelsen har i syfte att stödja den regionala utvecklingen och ger bidrag till olika verksamheter i Jämtlands län.
Bidraget ger oss möjlighet att fortsätta satsa inom dessa områden och få fler att känna glädje och gemenskap genom bandyn!
Stort tack för bidraget!