Ny styrelse i ÖBS

Vid kvällens årsmöte valdes till stora delar en ny styrelse i Östersunds Bandysällskap. Ordförande Mats Portinsson som under många år varit en mycket engagerad och drivande ledare i ÖBS och betytt mycket för bandyn i Östersund tar nu ett kliv åt sidan. Till ny ordförande valdes Pontus Magnusson. Valberedningen har i övrigt mixat ihop en intressant ny styrelse.
Ny styrelse ÖBS
Ordförande – Pontus Magnusson
Ledamot – Kenneth Larsson
Ledamot – Per Thelin
Ledamot – Martin Werner
Ledamot – Anna Sara Carlsson
Ledamot – Emilia Westh
Suppleant – Peder Ödmark
Kassör – Christer Johansson

Text: Holmbom
På bilden ser vi Mats Portinson