Kallelse till ÖBS årsmöte för verksamhetsåret 2019–2020

Östersund Arena, Stora teorisalen vid Arenarestaurangen, tisdag 9 juni kl 18.00.

Utöver sedvanliga årsmöteshandlingar kommer styrelsen att dela ut utmärkelser till spelare och ledare som utmärkt sig extra.

Förslag till årsmötet från föreningsmedlem skall skriftligen via mejl vara styrelsen till handa senast 26/5, mejladress pontus.magnusson1@gmail.com