UTMÄRKELSER TILL ÅRETS SPELARE OCH ÖBS STYRELSE 2016-2017.

Vid tisdagens årsmöte för ÖBS erhöll följande spelare utmärkelser för fina prestationer 2015/2016.
Årets senior: Pontus Magnusson
Årets damjunior: Frida Åslin
Årets herrjunior: Tobias Lindén
Årets flickspelare: Ida Bergqvist
Årets pojkspelare: Johan Lilja
Årets ledare: Christer Johansson
Vid årsmötet avtackades även ledarna Mats Högberg och Håkan Grafström för sina insatser för bandyn och ÖBS.
Efter årsmötets val ser styrelsen för kommande säsong 2016/2017 ut så här:
Mats Portinson ordförande
Jan-Erik Olsson sekreterare
Christer Johansson kassör
Britta Ahlin
Maria Forsberg
Mattias Myhr ungdomsansvarig
Peter Steltzer flickansvarig