Skridskokul

Nytt datum för start av skridskoskola är satt till måndag den 11/11 18:00, där efter träffas vi 5 måndagar och 2 tillfällen på onsdag eller torsdag 18:00 innan jul. Detta för att isen inte kommer att vara klar den 30/10.