Info från årsmötet 2019

I söndags hade ÖBS årsmöte och det fanns mycket att glädjas över. Föreningen har växt rejält och man gjorde det bästa ekonomiska resultatet på många år. Årsmötet beslutade om revidering av stadgarna, det handlar mest om ändring av formalia. Styrelsen består av samma personer som under förra verksamhetsåret. De som valdes om var: Ordförande, Pontus Läs mer om Info från årsmötet 2019[…]

Kallelse till ÖBS årsmöte för verksamhetsåret 2018–2019

Östersund Arena, Teorisalen vid Arenarestaurangen, söndag 26 maj kl 15.00. Utöver sedvanliga årsmöteshandlingar föreslår styrelsen till årsmötet ändring och tillägg avseende föreningens stadgar enligt nedan (ändringar/tillägg markerat i rött). Bakgrunden är att Riksidrottsförbundet i sin granskning i samband med LOK-stöd anmärkte på detta. Förslag till årsmötet från föreningsmedlem skall skriftligen via mejl vara styrelsen till handa senast 12/5, mejladress pontus.magnusson1@gmail.com Läs mer om Kallelse till ÖBS årsmöte för verksamhetsåret 2018–2019[…]